Ordensreglement for LoppeMarked For Alle

 

Bestilling af stadeplads:

Bestilling sker ved at kontakte LMFA Marked på:

Tlf. 20 30 22 42

 

Stadeholderne fra sidste år vælger først stadepladser, dog senest den 15-01-2019.

Derefter er der åbent for alle.

Vi fylder en række ad gangen startende med R 3.

 

Stadepladser ude:

Standens afmærkning/skilte og gule linjer skal overholdes af hensyn til passage. Såfremt man ønsker at benytte pladsen foran teltet, rykkes tilsvarende tilbage på pladsen.

Der er lagt 3 meter sikkerhedszoner ind mellem rækkerne. Stadedybden er 7 meter. Brandkravene kræver, at der er 3 meter mellem hver enhed. Disse 3 meter betales af LMFA Marked. Hvis vi ikke har solgt disse 3 meter til anden side, må de benyttes af den stadeplads, de tilhører.

De 3 meter skal være fri om natten, men må bruges til parkering - også om natten.

Vi sætter pile på disse 3-meters brandbælter, så man kan se, hvilket stade de tilhører. Er I i tvivl om noget, så ret henvendelse til os på stedet. 

Stadernes størrelse er tillagt 3 meter til brandbælte.

Nogle stader er ikke forsynet med +3 meter, hvilket skyldes, at de enten ligger op til et brandbælte eller kun skal benyttes til bil eller lign.

 

Stadepladser inde:

I teltet er der kun stadepladser i yderkanten på de tre sider.Pladserne er 3 x 2 meter.

I midten er der borde med bænke. Gangene er ca. 2 meter i bredden.

I vestenden af teltet er der bar og madservering. Det er HATS, der står for det.

Teltet har fire udgange.

 

Markedspladsen:

Der vil være strøm på pladsen fra fredag kl. 07.00.

Der forefindes vagt om natten fra kl. 24:00 til kl. 06:00 mellem fredag, lørdag og søndag.

Sikring af gods på eget ansvar.

 

Pris for stadeplads inde:

Stadeplads 3 x 2 m, inkl. et bord og to bænke: 200,- kr.

Der kan tilkøbes flere pladser.

 

Pris for stadeplads ude:

Stadeplads pr. facademeter: 25,- kr.

3 meter dagsplads: 100,- kr.

 

Inkluderet i stadelejen er morgenmad lørdag og søndag. 

Rengøringsgebyr 50,- kr. betales ved pladsbestillingen.

Gebyret tilbagebetales ved afrejse, såfremt der er taget billeder af den rengjorte stadeplads.

Du skal medbringe kvitteringen ved ankomst, gerne med stadepladsnr.

Nødvendig info i forbindelse med stadepladsbestilling: Navn, tlf.nr., e-mail.

 

Strøm:

Der kan tilkøbes el for 50,- kr. pr. døgn.Godkendte kabeltromler skal stadeholder selv medbringe.

Strømmen afregnes ved pladsbestilling.

 

Sidste ankomstfrist:

Vi bestræber os på, at alle kan være på plads senest:

Torsdag kl. 19:00

Fredag kl. 08:30

Lørdag kl. 08:30

Søndag kl. 08:30

Så vi beder dig om at komme i god tid. Vi forbeholder os retten til at gensælge ubesatte pladser.

Du kan ankomme til pladsen fra torsdag kl. 14:00.

Der må kun overnattes i campingvognene fra fredag til søndag, da der kun er nattevagt disse nætter.

 

Mad og drikke:

Mad kan købes i HATS’ madvogn for 50,- kr. og kan nydes i festteltet.

Alle drikkevarer udskænkes i festteltet. 

Der vil være alm. øl og sodavand (serveres i plastkrus) samt kaffe og te.

 

Morgenmad til stadeholdere:

Morgenmaden serveres i festteltet og det ses helst, at den nydes samme sted.

 

Køreforbud på pladsen:

Fredag kl. 10:00 til lukning af pladsen kl. 17:00

Lørdag kl. 10:00 til lukning af pladsen kl. 17:00

Søndag kl. 10:00 til lukning af markedet kl. 17:00

 

Brandkrav:

Vi gør opmærksom på, at brandmyndighederne forlanger, at alle kræmmere har brandslukningsmateriel, og at man holder sig inden for den opmålte plads. Parkering skal ske på egen stadeplads eller uden for markedsområdet.

Brug af varmeovne eller andre el-apparater (terrassevarmere undtaget) med effekt på over 600w må kun ske sporadisk. Sluk eller skru ned med jævne mellemrum.

Dette er i egen interesse for at undgå strømudfald.

 

Affald:

Affald var et stort problem sidste år. Meget af affaldet blev ikke sorteret.

Det skal bringes i orden i år.

Jeres husholdningsaffald skal anbringes i sække, der er mærket RenoDjurs (disse sække kan købes i festteltet).

Sker dette ikke, skal I tage jeres husholdningsaffald med hjem.

Alt andet affald skal sættes på de afmærkede pladser i affaldscontaineren.

Ved afrejse tilbagebetales rengøringsgebyret, hvis stadepladsen er ryddet op og rengjort.

 

Badeforhold:

Der er mulighed for bad i Allingåbro Idrætshal. Afstand ca. 2 km.

 

Toiletforhold:

Der vil forefindes toiletvogn uden for pladsen. Skilte viser vej.

 

AL TILMELDING ER BINDENDE OG INKL. MOMS.