• 1. Telt 380 m2.

    Dags pris 200,- kr. pr. stand = 6 m2. og 2 meter. Bord + 2 Bænke.

    Grøn Bord fri
    Gul bord reserveret
    Rød bord optaget

    Ang. opstilling se reglementet.